pagal


pá·gal

png |[ Bik Kap ST War ]
1:
panghihina dahil sa págod
2:
sákit1 o pagpapakasákit — pnr pa·gál.

pa·ga·là

png |Zoo
:
ibon (family Pelicanidae ) na mahabà ang tuka, at kumakain ng isda : PELICAN

pa·ga·là

pnr |[ pa+gala ]
:
palaboy, karaniwang tumutukoy sa hayop.

pa·ga·là-ga·là

pnr |[ pa+galà+galà ]
:
naglilibot sa iba’t ibang lugar.

pa·ga·la·ín

png |Zoo |[ ST ]
:
tandang na kakulay ng pagalà.

pag-a·lá·la

png |[ pag+alála ]
:
kilos para ibalik ang alála.

pa·gá·lap

png |[ pa+gálap ]
:
tulong o saklolo na hiningi o naidulot.

pa·gá·lay

png |Psd

pá·ga·lí·ngan

png |[ pa+galíng+an ]
:
paligsahan sa kakayahang gawin ang isang bagay.

pa·ga·li·ngín

pnd |[ pa+galíng+in ]
:
gumawâ ng paraan para mawala ang karamdaman ng isang tao o hayop.

pág-a·lin·la·ngá·nan

pnd |[ pag+alinlangan+an ]
:
maging tuon ng alinlangan.

pag-a·lís

png |[ pag+alís ]
:
kilos para umalis : PÁNAW2, PULÁS1

pa·ga·lí·tan

pnd |[ pa+gálit+an ]
:
sabihin ang sanhi ng galit sa isang tao.

pag-a·lók

png |[ pag+alok ]

pa·gal·pál

png |[ ST ]
1:
pagbabará ng bibig ng ilog dahil sa tambak ng mga dahon
2:
tunog ng binabayong palay o hampas ng latigo.

pag-al·sá

png |[ pag+Esp alza ]