panaw


pan-áw

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng malaking punongkahoy na walang silbi.

pán-aw

png |Bot |[ Ilk ]
:
kugon na gina-gamit na atip.

pá·naw

png |pag·pá·naw
1:
[Ilk Tag] biglang pagkawala o paglalaho : YAO
3:
[Seb Tag] pagiging patáy : YAO — pnd pa·ná·wan, pu·má· naw
4:
[ST] pakay sa pakikipagkíta.

pá·na·wá·gan

png |[ pang+tawag+an ]
1:
tawag sa madlâ para sa pakikiisa, donasyon, at iba pang katulad na la-yunin

pa·ná·wan

png
1:
[ST] káwan

pan-a·wáng

png |[ ST ]
:
sibat na mala-pad at mahabà ang talím.

pa·na·wáng

pnr |[ ST ]

pa·na·wáy

pnr |[ pang+saway ]
:
tumu-tukoy sa anumang sinabi o ginawa para pigilin o pagbawalan ang isang tao.

pa·na·wén

png |[ Ilk ]

pa·na·wíd

png |[ pang+tawid ]
:
varyant ng pantawíd.