palapa


pa·la·pà

png
1:
Bot [Kap Tag] tawag sa tangkay at dahon ng saging, niyog, at iba pang palma : IÍT, PÁKLANG, PÁLWA, PINTÁL1
2:
[Mrw] lása1,2

pa·lá·pad

png |Psd |[ pa+lapad ]
:
kasangkapang pangisda na gawâ sa magkakarugtong na banátan, iniuu-mang na paalulos sa gilid ng baklad kung malaki ang tubig.

pa·la·pág

png |Ark
1:
[Kap Tag] dibisyon o pahalang na pagkakahatì ng bahay o gusali mula pundasyon paitaas hanggang bubong : FLOOR3, SÁRAY1, STOREY Cf ANDÁNA3, ESKALÓN, GRÁDO, SAHÍG
2:
[ST] silong ng bahay ng mga táong may káya sa búhay.

pa·la·pág

pnb |[ pa+lapág ]
:
papunta sa ibabâ.

pá·la·pá·gan

png |[ pa+lapag+an ]

pa·la·pák

png
1:
[ST] pagbiyak nang pahalang o mahati
2:

pá·la·pá·la

png
1:
[Iba Tag] andámyo
2:
[Ilk] bálag1
3:
[Ilk Pan] pansamantalang silungán
4:
hurno sa pagpapatuyo ng kalibkib
5:
[War] dulós1

pa·lá-pa·la·gáy

png |[ pala pa+lagay ]
:
iba’t ibang palagay.

pa·lá·pan·tí·gan

png |Gra Lgw |[ pala+pantig+an ]
:
mga tuntunin o sistema ng pagtukoy at pagbigkas sa pantig o mga pantig ng salita : SILABÁRYO, SYLLABARY Cf PANTÍGAN

pa·la·pás

png |Agr |[ ST ]
:
pagpatag sa taniman ng kaingin.

pa·la·pá·ti

png |Zoo |[ ST ]

pa·la·pa·tír

png |[ ST pala+patid ]
:
hibla na madalîng mapatid.

pa·lá·paw

png |[ Hil ]