pass


pass

pnd |[ Ing ]
:
ipása o magpása.

passacaglia (pa·sa·kál·ya)

png |Mus Say |[ Ita ]
1:
mabagal at maringal na sayaw Español
2:
musika para sa sayaw na ito
3:
anyo ng musikang may tuloy-tuloy na baryasyon batay sa daloy ng báho : PASAKÁLYE3

passbook (pás·buk)

|[ Ing ]

pas·sé

pnr |[ Fre ]
2:
naiwanan ng panahon.

pas·sé

png |Say |[ Fre ]
:
sa ballet, galaw na nása likod ang isang paa.

passenger (pá·sin·di·yér)

png |[ Ing ]

pás·sil

png |[ Iba ]

pás·sing

png |Mus |[ Isn Itn Tin ]

passionate (pá·syo·néyt)

pnr pnb |[ Ing ]

passion fruit (pás·yon frut)

png |Bot |[ Ing ]

pas·sít

png |[ Iba ]

passive (pá·siv)

pnr |[ Ing ]

passive (pá·siv)

png |Gra |[ Ing ]

passport (pás·port)

png |[ Ing ]

password (pás·word)

png |[ Ing ]
:
lihim na salita o parirala na nagpapahin-tulot sa nagsasalita upang makapasok sa isang pook, makalampas sa mga tanod, o makilálang kaanib ng sama-hán : SENYAS9