patang


pa·táng

pnd |i·pa·táng, mag·pa·táng, pu·ma·táng |[ Ilk ]
:
makipaghuntahan ; makipag-usap.

pa·táng

png
1:
[Ilk] kumbersasyonal na pagsasalita
2:
Agr [Ifu] panahon ng pagpupunla ng palay
3:
Zoo [Pan] palaka.

pá·tang

png
1:
[ST] pagiging pabayâ sa tungkulin
2:
[Mrw] posas.

pa·ta·ngán

png |[ ST patang+an ]
:
ka-mang matrimonyal.

pa·ta·ngín

png |[ ST ]

pa·tang·nán

png |[ ST ]
:
malaking sang-kalan.

pa·táng-ug

png |Mus |[ Kal ]
:
patáng uk.

pa·táng-uk

png |Mus |[ Kal ]
:
instrumen-tong yarì sa buho na hugis dila, kara-niwang tinutugtog hábang naglalak-bay patungong budong : DONGÁ-DONG PATÁNG-UG, TAGITÁK

pa·tang·wá

png |[ pa+tangwa ]
1:
maliit na balkonahe
2:
Heo bangin o mata-rik na libis ng isang mataas na pook.