peso


pé·so

png |[ Esp Mex ]
1:
Kom halagang katumbas ng sandaang sentimo
2:
Kom kuwartang papel o metal na san-daang sentimo ang halaga var píso

pé·sok

png |[ Mrw ]