timbang


tim·báng

png
1:
súkat ng gaan o bigat ng isang bagay : DAGSÉNG, DÁTTUNG, GABÁT, KAÓGAT, KAPÚNOD, SÍMBANG, SÚVOL, TIMBÁL, WEIGHT1
2:
pagiging pantay sa bigat, lakí, o itsura.

tím·bang

png
:
katuwang ng parankúton sa pangangasiwa sa mga pamayanan ng Sulod.

tim·bá·ngan

png
1:
instrumentong pansúkat ng bigat : BALANCE1, BALÁNSA, PANIMBÁNG2
2:

tim·báng-tim·bá·ng

png |Bot
:
yerba (Dischidia platyphylla ) na may payát na tangkay, maliliit ang bulaklak na manilaw-nilaw ang korola.