pest


pest

png |[ Ing ]

pés·te

png |[ Ing pest ]
2:
tao o bagay na mahilig manggulo o mang-inis — pnd mam·pés·te, pés·te·hín.

pés·te·há·do

png |[ Esp festejado ]
:
ang pinararangalan.

pes·té·ho

png |[ Esp festejo ]

pés·ti·bi·dád

png |[ Esp festividad ]

pesticide (pés·ti·sáyd)

png |[ Ing ]

pestilence (pés·ti·léns)

png |[ Ing ]
1:
Med epidemikong sakít na nakama-matay, lalo na ang dulot ng daga
2:
anumang bagay na masamâ at ma-panirà.

pés·ti·síd·yo

png |[ Esp pesticidio ]
:
substance na pamatay sa kulisap at iba pang organismo sa haláman o hayop : PESTICIDE

pestle (pé·sel)

png |[ Ing ]

pés·to

png |[ Ita ]
:
salsang gawâ sa dinurog na dahon ng basil, nuwes, bawang, keso, at langis na oliba, kara-niwang inihahain na may kasámang pasta.

pes·tón

png |[ Esp feston ]
1:
tani-tanikalang bulaklak, dahon, laso, at katulad na nakaayos nang pabitin : FESTOON
2:
Ark pampalamuting gaya nitó : FESTOON
3:
tela na nakaku-lubong o nakatalì upang makabuo ng magandang palamuti : FESTOON

pés·to·ne·rí·ya

png |[ Esp festonería ]
:
palamuting peston : FESTOONERY