pita


pi·tá

png |Med |[ ST ]
:
pagkakaroon ng karamdaman ang hita o ang braso sa kasukasuan.

pi·tâ

png |Heo
:
mababàng pook kayâ laging basâ ang lupa.

pít-a

png |[ War ]

pí·ta

png |[ Kap Tag ]
2:
matinding pag-asam.

pi·tá·da

png |[ Esp ]
:
tunog ng sirena o busina : PÍTO4, SÍPOL2, TANOL2

pi·tá·gan

png |[ ST ]
1:
paggálang at pagkilála sa karapatan ng kapuwa : AMANGÁ, DEFERENCE1, GÁWAY2, KATA-HÚRAN
2:
kundangan o pagpapakun-dangan1 — pnd mag·pi·tá·gan, ma·mi·tá·gan, pág·pi·ta·gá·nan, pá·mi·ta·gá·nan.

pi·ta·hà

png |[ ST ]

pi·ták

png |[ Kap ]
:
putik o lusak sa ilalim ng batalan.

pí·tak

png
1:
[Bik Kap Tag] bawat bahagi o hati ng isang sisidlan : ALÚD, BÁHIN1, BAHÍN2, PITTÁ, PUÓT
2:
Agr sa bukid, ang bawat hati ng lupang naliligid ng pilapil : HINALÍGI, RÁYA3
3:
sa diyaryo, kolum2

pi·ta·kà

png |[ Esp petaca ]
:
pambulsang sisidlan ng salapi, yarì sa katad o iba pang bagay : BILLFOLD, KALUPÌ2, KARTÉRA1, UNTÓN3, WALLET Cf BAG, LUKBÚTAN

pí·tak-pí·tak

pnr
:
hinati sa maliliit na bahagi, hal parisukat.

pi·ta·lâ

png |[ Hil ]

pi·tan·da·án

png |[ ST ]

pi·tás

pnr
:
naani o napupol na.

pi·tás

png
1:
pagtanggal o pag-ani ng bungangkahoy mula sa kinakabitan nitóng sanga
2:
pahilang pagtanggal, gaya sa talulot ng bulaklak o dahon mula sa pinagkakabitan nitó : BURBÓR, GUNÒ, KUTLÒ4, PINÚROS, PÛ-PÔ — pnd i·pi·tás, ma·mi·tás, pi·ta·sán, pi·ta· sín, pu·mi·tás
3:
uka sa pilapil upang magpawala ng labis na tubig sa pitak.

pí·tas

png |[ Kap ]
:
tabas ng damit.

pi·táw

pnr

pi·ta·yà

png |[ ST ]
:
kasunduan ng da-lawang tao.

pi·ta·yà·an

png |[ ST ]
:
itinakdang parusa sa isang tao na hindi tumupad sa kasunduan.