pulo


pu·ló

png |[ ST ]
:
paghingi ng maliliit na bagay, maliliit na kasangkapan.

pu·lò

png
:
nakabukod o nakahiwalay na pook, gaya ng kakahuyan sa gitna ng kapatagan.

pu·lô

pnr |Mat |[ ST ]
:
sampu var puô

pu·lô

png |Heo |[ Seb Tag ]
:
piraso ng lupa na ligid ng tubig : BÁLET, FUGÚ, ÍSLA, ISLAND1, PÁLAW1, PUNGSÔ, PÓNOL, PORÔ, PUGÓ, PURÔ, PÚLAW8

pú·lo

png |[ War ]

pu·lók

png
1:
Zoo [Kap] balukag1
2:
marahas na pagtutukaan, gaya ng mga ibon o manok
3:
[Pan] asamblea.

pu·lón

png |[ Hil ]

pú·lon

png
1:
[ST] pagsasama-sama ng mga tao o bagay
2:
[Hil Tag] pag-pupulupot ng talì, lubid, at kauri : BULÍBOD, LÍBED, PULÍPOL — pnd pu·lú· nin, i·pú·lon.

pú·long

png
1:
[Ilk Pan Tag] karani-wang pag-uusap ng dalawa o higit na tao : GÍMONG3, KAKPEHÁN, MEETING, MÍTING, OPAKAT, PÁDTALABÚKAN, TALLAÓNG, TARIPNÓNG, TÍGOM2, TITÍROK
2:
pagtitipong nauukol sa pagpapa-siya ng isang kapisanan o samahán : GÍMONG3, KAKPEHÁN, MEETING, MÍTING, OPAKAT, PÁDTALABÚKAN, TALLAÓNG, TARIPNÓNG, TÍGOM2, TITÍROK — pnd mag·pú·long, pag·pu·lú·ngan, pu· lú·ngin
3:
[Hil Seb War] asalita1 bsábi1 cwikà
4:
Ana [Ifu] puwít.

pu·lós

png |[ Hil Seb War ]

pu·lós

pnr pnb |[ Hil Ilk Pan Seb Tag Esp puro+s ]

pú·los

png |[ ST ]
:
labis ng anumang likha.

pu·lót

pnr |[ Bik ]

pú·lot

png
1:
[Hil Tag] anumang bagay na nailaglag o naiwaglit ninuman at nadampot naman ng iba : DÉKKUT, KÍ-MO, PICK, PÓNDOT — pnd i·pú·lot, ma· mú·lot, pu·lú·tin, pu·mú·lot
2:
anu-mang karunungang kinuha o hinalaw sa akda o gawâ ng iba — pnd i·pú·lot, ma·mú·lot, pu·lú·tin, pu·mú· lot
3:
pagdampot ng anumang nása lapag.

pu·lo·tí·pot

png |[ Ilk Pan ]
:
bagkát1 var pulutipot

púl-oy

png |[ Ilk ]
:
banayad na hangin.