puyo


pu·yó

png
1:
Ana [Bik Tag] sa ulo, ang bahaging nagbibigay ng likás na hawi sa tungkos ng buhok na nakapaligid dito : ALIMPORÓS, ALIMPULÓS2, ALIMPU-PÚRO, ALIPÚSPOS, BILÍBOL, PORIPÍSAN, PULUPÚLU, WÁHI
3:
Zoo [Hil Seb] bulíg
4:
kusót o pagkusót.

pu·yó

pnr |[ Ilk ]

pu·yò

png
1:
Ana [Hil] púke
2:
[Seb] pagsasáma, gaya sa mag-asawa.

pu·yô

png |[ Seb ]
:
tirá o pagtirá.

pú·yo

png
1:
[ST] bag para sa maru-ruming damit
2:
[Hil Seb] maliit na bag.

pu·yód

png

pu·yóg

png

pú·yog

png
:
pagiging basâng-basâ.

pú·yok

png |[ ST ]
1:
pagpatáy sa manok sa pamamagitan ng pagpilipit sa leeg nitó : PANIKÉL, PÍTLOK2, PÛ-GOK, RÓNG-O
2:
pagtuka ng nanalong manok sa leeg ng talunang manok
3:
pagkain ng áso sa mga patay na hayop.

pu·yóng

png |[ Ilk ]
1:
sisidlan ng salapi at karaniwang gawâ mula sa panyo o anumang tela
2:
ang lamán nitó.

pu·yó·poy

png |[ Ilk ]
:
hanging may kalakasan.

pu·yó-pu·yó

png |Zoo |[ Mrw Tau War ]

pú·yo-pú·yo

png |[ ST ]
:
uri ng kahon o bao ng niyog na pinaglalagyan ng maliliit na piraso ng ginto o pilak.

pu·yós

png
1:
ulit-ulit na pagkiskis ng dalawang bagay : FRICTION1
2:
pagga-wâ ng apoy sa pamamamagitan nitó.

pú·yos

png
:
piraso ng kawayan o pat-pat na nakalilikha ng apoy kapag pinagkiskis.