quick


quick (kwik)

pnr |[ Ing ]

quick asset (kwik á·set)

png |[ Ing ]
:
mga asset2-3 na binubuo ng cash at iba pang ari-arian na mabilisang magagawang cash.

quicken (kwík·en)

pnd |[ Ing ]
1:
gawing madalî
2:
gawing mabilis
3:
gawing masigla.

quick fire (kwik fayr)

png |[ Ing ]
:
isa o maraming mabilisang pagputok ng baril.

quickie (kwí·ki)

pnr |[ Ing ]
1:
aklat o pelikula na ginawâ nang madalian
2:
anumang ginamit nang panandalian.

quicksand (kwík·sand)

png |[ Ing ]

quick silver (kwik síl·ver)

png |Kem |[ Ing ]

quickstep (kwík·is·tep)

png |[ Ing ]
1:
mabilis na hakbang sa pagmamartsa
2:
hakbang sa masiglang sayaw.

quick-tempered (kwik-tém·perd)

pnr |[ Ing ]
:
madalîng magalit.

quick time (kwik taym)

png |[ Ing ]
1:
mabilis na pagmamartsa
2:
normal na bilis ng martsa na magagawâ sa isang minuto ang 120 hakbang na tatlumpung pulgada ang bawat isa.

quick-witted (kwik-wí·ted)

pnr |[ Ing ]
:
matalas ang isip.