rag


rag

png |[ Ing ]
2:
luma at sirâ-sirâng damit.

rá·ga

png |Mus |[ San ]
1:
padron ng mga notang ginagamit na batayan ng improbisasyon
2:
isa sa mga pormulang panghimig sa musika ng mga Hindu na may himig, melodiya, at ornamentasyong itinatakda ng tradisyon.

ra·gá·ak

png |[ Seb War ]

ra·gá·di

png |Kar |[ Ilk ]

ra·gá·mi

png |Bot |[ Mag Mrw ]

ra·gáw

pnd |i·ra·gáw, mag·ra·gáw, ra·ga·wán |[ Ilk ]
:
bawasan ang mga dahon o bulaklak upang gumanda ang tubò ng punò.

ra·gáw

png |Med |[ Mrw ]

ra·gáy

png |Mus |[ ST ]
:
tunog na marubdob at mabilis gaya ng tunog ng tambol.

ragga (rá·ga)

png |Mus |[ Ing ]
:
estilo ng musikang popular na pinaghahalo ang mga elemento ng reggae at ng hiphop.

ra·gí·ni

png |Bot |[ Bik ]

ragout (ra·gú)

png |[ Fre ]
:
putahe ng karneng hiniwa nang maliliit, inilaga nang may kasámang gulay at maraming pampalasa.

rag·sák

png |[ Ilk ]

ragtime (rág·taym)

png |Mus |[ Ing ]
1:
estilo ng sinaunang musikang popular na pinasíkat ng mga musikerong Americanong Itim noong 1890 at karaniwang tinutugtog sa piyano
2:
ritmo na may bílang na 2/4 ang saliw at may palagiang singkopasyon ang himig.

ra·gú·mo

png |[ Bik ]