sabi


sabicu (sa·bí·ku)

png |[ Ing ]
1:
Bot matigas na punongkahoy (Lysiloma latisiliquum ) sa kanlurang India na inaalagaan dahil sa tabla
2:
tabla mula sa punòng ito.

sa·bíd

png
3:
anumang bagay na napuluputan.

sa·bík

pnr |[ Iba Kap Tag ]
1:
may masidhing paghahangad na kamtin o danasin ang isang bagay, karanasan, o kaisipan : ALIP-ÍP, EAGER, HÍDLAW, HÚDOP, ÍNAM2, KATETERÁNGAN, MAHINÁNGPON, MAÍGOT, NAGÁGAR
2:
matinding paghahangad na makíta o makaulayaw ang isang matagal nang hindi nakakasáma : ALIP-ÍP, EAGER, HÍDLAW, HÚDOP, ÍNAM2, KATETERÁNGAN, MAHINÁNGPON, MAÍGOT, NAGÁGAR

sá·bi·lá

png |Bot
:
halámang ornamental at medisinal (Aloe barbadensis ), tumataas nang 30-40 sm, dilaw ang bulaklak, at naipanggugugo ang katas, katutubò sa rehiyong Mediteraneo at kamakailan lámang ipinakilála sa Filipinas : ALOE1, DILÁMBUWÁYA, DILÀNG-HÁLO

sa·bí·law

png |Bot
:
makatas, gumagapang, at malambot na palumpong (Cyanotis axillaris ) : KULÁSIN-MARINTÉK

sá·bing

png |Psd |[ Ilk ]
:
patibong para sa isda gawâ sa sulihiyang kawayan, inilalagay nang patayô sa ilog, at may maliit na bukás na daanan.

Sabin vaccine (sá·bin vák·sin)

png |Med |[ Ing ]
:
bakuna para sa poliomyelitis.

sa·bír

png |[ ST ]
1:
paghila sa isang bagay
2:
pagsusuot ng alahas sa leeg.

sa·bí-sa·bí

png
:
balita o istorya na hindi alam ang pinagsimulan at malimit na mali : GRAPEVINE3, TIBADBÁD

sá·bi-sá·bi

png
:
kaalamang malaganap bagaman walang tiyak na batayan.

sa·bít

png |[ Pan ]
2:

sá·bit

png |[ Ilk Kap Tag ]
1:
isang paraan ng pagbibitin na ikinakabit ang pang-itaas na bahagi sa dingding o pader sa pamamagitan ng pakò, tornilyo, at katulad : BÍTAY3, KÁB-IT, SABÍT, SÁB-IT, SÂ-BIT, SÁMBIR, TÓTON
2:
Kol suliranin o hadlang sa ginagawâ
3:
Bot [Pan] dáwag7

sáb-it

png |[ Hil ]

sâ-bit

png |[ Bik ]

sa·bi·tán

png |[ sabit+an ]
:
ang pinagbibitinan ng anumang bagay.

sa·bi·yá

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba.

sa·bi·yák

pnr |[ ST ]
:
kapansin-pansin, gaya ng mabangong bulaklak o ng punongkahoy na pantay-pantay ang mga sanga.