salit


sá·lit

pnb |[ War ]

sa·li·tâ

png
1:
yunit ng wika, binubuo ng isa o higit pang binibigkas na tunog o nakasulat na representasyon at nagsisilbing tagapaghatid ng anumang ipinahahayag ng isip, kilos, o damdamin : BÉRBO1, BOKÁBLO, HÁMBAL1, KATAGÂ1, PALÁBRA, PÚLONG3, WORD, YAKÁN1

sa·lí·ta

png
2:
Lgw [Kap Pan] wikà.

sá·lí·tan

pnr |[ sálit+an ]
:
nagpapalítan ng pagkakasunod-sunod ang dalawang bagay na may magkaibang uri : ALTERNATE, HALÍ-HALÍLI, PÁLIT-PÁLIT

sa·li·tâng-u·gát

png |Gra |[ salita+ng+ugat ]
:
ang ugat o ang pangunahing bahagi ng isang pangngalan, pang-uri, at iba pang salita na nilalapian : STEM4

sa·lí·tre

png |Kem |[ Esp ]
:
potassium nitrate, putî, maalat, at kristalinang substance na ginagamit sa pagbuburo ng karne at bílang sangkap ng pulbura : SALTPETER, APAYÁ

sal-ít-sal-ít

png |[ ST ]
:
pagkakaiba-iba, gaya ng mga bansa ng iba’t ibang tao.

sa·lít·sit

png |[ Kap ]