hambal


ham·bál

png |[ ST ]
1:
damdamin ng matinding malasakit at pighati para sa ibang nagdurusa at inabot ng masamang kapalaran at may kalakip na malakas na lunggating mawakasan ang pagdurusa — pnr ma·ham·bá·lin
2:
COMPASSION, KOMPASYÓN.

hám·bal

png |[ Hil ]

ham·bá·lang

pnr
:
nása gitna ng daan at nakasasagabal sa dumaraan Cf BALÁNDRA, HÁRANG, TIMBUWÁNG

ham·bá·los

png
:
hampas sa pamamagitan ng kaputol na kahoy, bakal, o batuta : HALUBÍD Cf BUGBÓG