salita


sa·li·tâ

png
1:
yunit ng wika, binubuo ng isa o higit pang binibigkas na tunog o nakasulat na representasyon at nagsisilbing tagapaghatid ng anumang ipinahahayag ng isip, kilos, o damdamin : BÉRBO1, BOKÁBLO, HÁMBAL1, KATAGÂ1, PALÁBRA, PÚLONG3, WORD, YAKÁN1

sa·lí·ta

png
2:
Lgw [Kap Pan] wikà.

sá·lí·tan

pnr |[ sálit+an ]
:
nagpapalítan ng pagkakasunod-sunod ang dalawang bagay na may magkaibang uri : ALTERNATE, HALÍ-HALÍLI, PÁLIT-PÁLIT

sa·li·tâng-u·gát

png |Gra |[ salita+ng+ugat ]
:
ang ugat o ang pangunahing bahagi ng isang pangngalan, pang-uri, at iba pang salita na nilalapian : STEM4