samak


sa·mák

png |Bot |[ Ilk ]

sa·ma·ka·la·wá

pnb |[ sa+ma+ika+dalawa ]
:
pagkaraan ng dalawang araw.

sa·ma·kat·wíd

pnb |[ sa+maka+tuwid ]
:
kayâ nga ; dahil dito ; bunga nitó : ALALAÓNG BAGÁ2, ENTÓNSES2, ÉRGO, GANÌ, KAÍDTO, MANÁ, NGÁPIT, PUWÉS, SÁLIT, THEREFORE

sa·má·ko

png |[ ST ]
:
pagpapaganda o pag-aayos ng bangka.