sasa


sa·sá

png |Bot |[ Kap ST ]

sa·sà

pnd |mag·pa·sa·sà, pag·pa·sa·sá·an
:
magtamasa ng anumang kasaganaan.

sa·sâ

png

sá·sa

png |[ ST ]
1:
paghatì sa gitna
2:
paghahatì sa isang lupain
3:
pananatili sa kainitan ng araw, tindi ng hangin, at katulad
4:
pagiging napakaingat sa pagpapalakad ng tahanan, o sa tindig ng katawan
5:
paggawa o pagdaan nang lubhang mabilis.

sá·sa

pnd |mag·sá·sa, sa·sá·hin

sa·sa·bu·ngín

png |[ sa+sabong+in ]

sa·ság

png |Ark
:
dingding na sawalì.

sa·sák

png |[ Mag ]

sá·sak

png
:
huni ng butiki.

sa·sá·kad

pnr |[ Mrw ]

sa·sak·yán

png |[ sa+sakay+an ]
1:
anumang nakapagdadalá o nakapaghahatid ng tao o bagay, gaya ng kotse o bus : BEHÍKULÓ1
2:
pamamaraan ng paghahatid at pagdadalá : BEHÍKULÓ1

sa·sak·yáng-dá·gat

png |Ntk |[ sasakya+ng-dagat ]
:
malakíng bangka na ginagamit sa pagtawid ng dagat : EMBÁRKASYÓN2, SHIP1

sa·sál

png |[ Kap Tag ]
:
tindi ng sakít, kalamidad, at damdamin.

sa·sáng

png

sa·sá·ngan

png |[ ST ]
2:
Ntk isang uri ng sasakyang-dagat.

sa·sa·pí·ren

png |Bot |[ Mrw ]

sa·sap·nán

png |Ana |[ sa+sapin+an ]
:
ibabâng bahagi ng balakang.

sa·sá·po

png |[ Tau ]

sa·sa·wa·nín

png |[ sa+sawan+in ]