saway


sa·wáy

png
1:
[Bik Hil Kap Seb Tag War] pagpigil o pagbabawal upang huwag ituloy ang gagawin : ANGSÓL, SABÁL, SANSALÀ, SAPLÁD2
2:
[Hil] tansô
3:
[Hil] subó1

sá·way

png |[ ST ]
:
pagtawag sa kabundukan.