subo


su·bó

png
1:
[Tsi] pag-awas ng kumu-kulong tubig dahil sa init : SAWÁY3
2:
[Tsi Hil Seb Tag War] paglulubog ng metal o patalim sa tubig hábang nag-babága upang timplahan ang tigas ng talim.

su·bò

png |[ ST ]
1:
paglalagay ng anu-man sa bibig, karaniwang pagkain : HUNGÍT, SÁNKA
2:
dami ng pagkaing lamán ng kutsara
3:
kalagayang hindi na makaiiwas o makauurong — pnd i·su·bò, mag·su·bò, su·mu·bò
4:
Bot isang uri ng halaman.

su·bô

png |[ Hil Seb War ]

sú·bo

png |[ ST ]
:
gamot na sinasabing nagbibigay ng tapang.

sú·bog

png |[ ST ]
1:
pagkakasundo ng mga magkaaway

su·bók

pnr
:
nakapasá na sa pagsúbok.

sú·bok

png |pag·sú·bok |[ Kap ST ]
1:
pagtatangkang gawin ang isang bagay : ÁTO2, PÁDAS3, SULÁY2 — pnd su·bú·kin, su·mú·bok
2:
pagsisikap na alamin sa pamamagitan ng ekspe-rimento : ÁTO2, PÁDAS3, SULÁY2 — pnd su·bú·kan
3:
pagmatyag : ÁTO2, PÁDAS3, SULÁY2 — pnd su·bú·kin
4:
pag-timpla o pagtantiya sa bisà o galíng : ÁTO2, PÁDAS3, SULÁY2
5:
paghaham-bing sa mga sukat o taas : ÁTO2, PÁ-DAS3, SULÁY2 — pnd ma·su· bú·kan, su·bú·kan.

su·ból

png |Heo |[ Pan ]

sú·bol

png |[ Seb ]

sú·bong

png |[ ST ]
1:
subsob o pag-subsob
2:
paghahalò ng iba’t ibang metal
3:
paghahalò-halò sa mga salita o pagsagot ng pakikipag-away.

sú·bong sí·ni

pnb |[ Hil ]

su·bór·di·ná·do

png |[ Esp ]
1:
tao na nagtatrabaho sa ilalim ng kapangya-rihan o pangangasiwa ng iba : SUBOR-DINATE
2:
Gra sugnay na pantulong : SUBORDINATE

su·bór·di·nas·yón

png |[ Esp subordinacion ]
:
pagpapasunod sa mga tao na nása ilalim ng kapangyarihan ninu-man : SUBORDINATION

subordinate (sá·bor·di·néyt)

png |[ Ing ]

subordination (sab·or·di·néy·syon)

png |[ Ing ]

sú·bo·sú·bo

png
2:
[Mrw Tau] liwaywáy.