set


set

png |[ Ing ]
1:
pangkat ng tao o bagay
2:
pangkat ng kagamitan na nakalaan para sa isang layunin
3:
aparatong elektróniko, tulad ng radyo o telebisyon
4:
takdang dami ng laro para sa kalahok
5:
Mat pangkat ng mga partikular na entidad na tumutugon sa inihatag na mga kondisyon o katangian, at bumubuo ng isang yunit
6:
Tro tagpuan sa dula o pelikula
7:
Mus mga awit na itinatanghal sa loob ng isang takdang oras
8:
sa malaking titik, pinaikling tawag sa Setyembre.

set

pnd |[ Ing ]
1:
ilagay sa isang tiyak na posisyon
4:
ilagay ang mga kamay ng orasan sa tamang oras

set

pnr |[ Ing ]
1:
nakatakdá at hindi mababágo

setback (sét·bak)

png |[ Ing ]
1:
úrong1 o pag-úrong
2:
pagbabalik sa dati.

se·tén·ta

pnr |Mat |[ Esp ]
:
pitumpû var siténta

sé·tro

png |[ Esp cetro ]
1:
baston na simbolo ng kapangyarihan ng hari o emperador : SCEPTER
2:
ang kapangyarihan ng hari o emperador : SCEPTER

settee (se·tí)

png |[ Ing ]
:
upúan na karaniwang may kutson, sandálan at patungán ng braso, at para sa dalawa o higit pang tao.

set theory (set tí·yu·rí)

png |Mat |[ Ing ]
:
sangay ng matematika na nauukol sa mga set.

setting (sé·ting)

png |[ Ing ]
1:
pagkakapuwesto ng isang bagay
2:
Tro eksena ng kuwento, drama, at katulad
3:
Mus pagkakalapat ng musika
4:
pangkat ng kubyertos sa hapag na nakalaan para sa isang tao.

settle (sé·tel)

pnd |[ Ing ]
3:
magkasundo o pagkasunduan

settlement (sé·tel·mént)

png |[ Ing ]
2:
maliit na bayan
4:
mga kondisyon sa pagbebenta

settler (sét·ler)

png |[ Ing ]
:
tao na maninirahan sa isang bagong bayan o pook.

Set·yém·bre

png |[ Esp Setiembre ]
:
ikasiyam na buwan ng taon at may 30 araw : SEPTÉMBER Cf SET