string


string (is·tríng)

png |[ Ing ]
5:
Mus mga instrumentong de-kuwerdas na bahagi ng orkestra.

string bean (is·tríng bin)

png |Bot |[ Ing ]

stringendo (is·tring·dyén·do)

pnr |Mus |[ Ing Ita ]
:
nadaragdagan ng tulin.

stringer (is·tríng·er)

png |[ Ing ]
1:
pa-habâng estruktura sa balangkas ng barko o sasakyang panghimpapawid
2:
Kol hindi regular na reporter sa diyaryo.

string quartet (is·tríng kwar·tét)

png |Mus |[ Ing ]
1:
pangkat ng apat na ins-trumento na binubuo ng una at ika-lawang biyolin, viola, at cello
2:
musika na sinasaliwan nitó.