subli


sub·lí

png
1:
pag-alpas ng hayop sa bitag ng mangangaso
2:
[Ilk] saulì1

sub·lî

png
1:
Lit Say ritwal kaugnay ng panata sa Mahal na Poon ng Santa Cruz at karaniwang itinatanghal sa mga bayan ng Batangas var sublî
2:
Lit Say awit at sayaw na ginagamit sa naturang ritwal.

sub·li·má·do

png |[ Esp ]
1:
pagdalisay ng anumang sustansiya
2:
materyal na nakukuha rito.

sub·li·mas·yón

png |Sik |[ Esp sublima-ción ]
:
pagbabaling ng siklikong ener-hiya sa ugali o tunguhing kalugod-lugod sa lipunan : ÁLIM5, SUBLIMATION

sublimation (sab·li·méy·syon)

png |Sik |[ Ing ]

sublime (sub sab·láym)

png |[ Ing ]

subliminal (sab·lí·mi·nál)

pnr |Sik |[ Ing ]
:
nása likod ng malay.