sulo


su·ló

png |[ ST ]
1:
Zoo binti ng hayop

su·ló

pnr |[ ST ]

su·lô

png |[ Bik Hil ST War ]
1:
pan-tanglaw sa gabi na yarì sa buho at may damo o basahan sa isang dulo para magningas : BÁNWAG, BULÚBRAN, HUWÉPE, ÍWAG2, SIGSÍG1, TORCH1
2:
anu-mang katulad na pantanglaw : BÁN-WAG, BULÚBRAN, HUWÉPE, ÍWAG2, SIG-SÍG1, TORCH1

su·lód

png |[ Seb War ]

Sú·lod

png |Ant
:
pangkat ng mga tao na nakatirá sa paanan ng bundok ng Iloilo.

su·lóg

png |[ Bik ]

sú·log

png |Zoo

sú·lok

png
1:
punto na pinagtatagpuan ng mga guhit o rabaw : BÚNGAY, COR-NER, ESKÍNA, KANTO2, PAMUSÚRAN, PILÍW, SÓGOD1, RÍNGKON2, SUKÓNG, SÚLI2, SUÓK, SÚYOK
2:
alinmang dako na kubli o tagô : BÚNGAY, CORNER, PAMU-SÚRAN, PILÍW, SÓGOD1, RÍNGKON2, SU-KÓNG, SÚLI2, SUÓK, SÚYOK

sú·lol

png |Bot

su·lón

png |[ Pan ]

su·lóng

pnr
:
may katangi-tanging pag-súlong.

su·lóng

png |Heo |[ ST ]

sú·long

png |pag·sú·long |[ Bik Hil Ilk Pan Seb ST War ]
1:
kilos patúngo sa unahán o sa dakong nais marating at maabot : ADVANCE1, ABÁNSE1, ABAN-TE2, SÚGOD2

sú·lo·sú·lo

png |Bot |[ Bag ]

su·lót

png
1:
[Pan ST] pagpapasok ng anuman sa bútas : KÚLKOG, SÚLSOG, TUHÍL
2:
[Pan ST] sundot na pina-raraan sa bútas o siwang
3:
[ST] pag-unti o pagliit, gaya sa sulot na ani
4:
[ST] pagliligpit ng mesa matapos kumain
5:
[ST] pagpapakò ng dala-wang pinagpatong
6:
Kol paninirà sa kapuwa upang maalis sa gawain at mapalitan ng gumawâ ng paninirà — pnd i·pa·su·lót, i·su·lót, ma·nu·lót, su·lu·tán, su·lu·tín.

su·lóy

png

sú·loy

png |Bot