tabay


tá·bay

png |Zoo |[ Pan ]

ta·ba·yág

pnr |[ ST ]
1:
tulóg o natutúlog nang walang kumot
2:
lumalakad nang maikli ang kasuotan.

ta·bá·yag

png
1:
Bot úpo
2:
[Seb] sisidlan na gawâ sa pinatuyông balát ng kalabasa.

ta·ba·yán

png |[ Ifu ]
2:
Ark poste ng tradisyonal na bahay.

ta·ba·yáw

png |[ Pan ]

ta·ba·yóng

png |Zoo |[ Seb ]