talahanayan


ta·lá·ha·na·yán

png |[ tala+hánay+ an ]
:
isang ayos ng mga salita, bílang, o senyas o kombinasyon ng mga ito, gaya sa magkaagapay na mga kolum o pitak upang itanghal ang isang set ng impormasyon o ugnayan sa isang tiyak, kinipil, at komprehensibong anyo : DALÍG2, MANGHÁD, TÁBLA, TABLE2, TABULASYÓN