dalig


da·líg

png
3:
[Pan] gulóng.

da·lí·gan

png |Bot |[ Ilk ]

da·líg·dig

png |[ War ]

da·lig·ma·tá

png |Mit
1:
sa sinaunang lipunang Bisaya, isang uri ng mangkukulam o hayop na panggabi na may malalakí at nagniningning na mga matá
2:
diwata na punô ng malalakíng matá.