tama


ta·mà

pnr |[ Bik Hil ST War ]
2:
nasapol ang target o naasinta
4:
[ST] siniksik ang isang sisidlan.


ta·ma·hí·ba

png |Bot

ta·ma·hí·lan

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng halaman.

ta·má·ing

png |Zoo |[ Tbo ]
:
maliit na bubúyog.

ta·mák

png |[ ST ]
:
pagiging makapangyarihan sa isang bagay, katulad ng lason ng katawan.

ta·mák

pnr
1:

tá·mak

png |[ Seb War ]
:
bakás ng paa.

ta·má·les

png |[ Mex tamale+s ]
:
kakaning yarì sa giniling na sinangag na bigas, minasa sa gata at nilagyan ng hiniwang baboy, itlog, hipon, mani, at iba pa, sakâ ibinalot sa dahon, tinalian, at pinasingawan.

ta·má·lis

png |[ Ilk ]

ta·mán

png
1:
[Kap ST] tiyagâ
2:
[ST] pag-unawa at pagdamá ang isang bagay — pnr ma·ta·mán.

tá·man

png |[ Ilk ]
1:
pusta o tayâ sa anumang sugal o laro
2:
Kar paraan ng paglalagay ng soleras.

ta·ma·rál

png |Zoo
:
hayop (Felis minuta ) na kahawig ngunit higit na maliit kaysa pusa, maikli na pabilóg ang tainga, maikli ang buntot, at kulay tsokolate na may batík na itim sa gawing itaas at putî sa gawing ilalim ang balahibo ng katawan.

tá·ma·ráw

png |Zoo
:
katutubòng hayop (Anoa Mindorensis ) na matatagpuan sa Mindoro, kahawig ng kalabaw, maliit ang binti at sungay ngunit mabangis at mapanganib.

tá·ma·rínd

png |Bot |[ Ing ]

ta·ma·rín·do

png |[ Esp ]

ta·má·sa

png |pag·ta·má·sa, pag·ta· ta·má·sa
:
pagtatamo o pagkakaroon ng pakinabang sa bagay bagay ; pagdanas o paglasap ng kasaganaan o ginhawa.

ta·ma·u·lí

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba.

ta·ma·u·lî

png
:
pagbabago ng isip o pasiya.

ta·ma·ú·yan

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.

ta·má·wo

png |Mit |[ Hil ]
:
mahiwaga o engkantadong nilaláng, makikilála dahil walang kanal ang pagitan ng ilong at bibig, at may tigadlum.

ta·máy

png |[ ST ]
:
masidhing pagpilit sa isang tao para gawin ang isang bagay.

tá·may

pnr |[ Seb War ]