tangi


ta·ngí

png |[ ST ]
1:
damit na may mga guhit
2:
Med mga bitak ng balát sa mga kamay o paa.

ta·ngì

pnr |ka·ta·ngì-ta·ngì, na·ta·ta·ngì |[ Kap Tag ]
1:
kaiba sa karaniwan o karamihan : TULALÍ
2:
kaisa-isa ; walang katulad, natata-nging isa : ALENLENÉG, BUGTÓNG, ONLY2, SOLE, SOLO
3:
may partikular na okasyon, layon, at iba pa : DÍLI1, ÉKSKLUSÍBO2

ta·ngî

pnr
:
hindi humihingi ng pabor kaninuman upang makaiwas na hingián ng pabor o tulong ng iba.

tá·ngi

png |Bot |[ ST ]
:
isang magandang uri ng palay.

táng-ib

png |Heo
:
biglang lubog sa bangin o lalim ng ilog o dagat.

tangible (tán·dyi·ból)

pnr |[ Ing ]
1:
nahahawakan o nahihipo
2:
malinaw at nauunawaan.

tá·ngid

png |Bot |[ Bik ]

ta·ngi·gì

png |Zoo |[ Bik War ]

ta·ngí·gi

png |Zoo |[ Hil Seb ]

ta·ngí·la

png |[ Mag Mrw ]

ta·ngí·le

png |Bot
:
punongkahoy (Shorea polysperma ) na masanga at tumataas nang hanggang 30–50 m, kumpol-kumpol ang mga bulaklak na nagiging bungang may tíla limang pakpak.

ta·ngí·lis

png |[ ST ]
:
pagtalikod hábang bumubulong.

ta·ngín

png |[ ST ]
1:
paglalagay ng isang bagay sa ibabaw ng isa pang bagay upang putulin ito
2:
panandaliang pagtigil ng mga naglalayag.

ta·ngí·ngi

png |Zoo |[ Pan ]

ta·ngi·rò

png |[ ST ]
:
pagpayag ng paslit hábang itinataas at ibinababa ang ulo.

tá·ngis

png |pa·ná·ngis |[ Bik Hil Kap Seb Tag War ]
:
taghoy na may kasámang malakas na pag-iyak : HIBÍ, OLÁOL, TÁNGIT, TÁNYIS

ta·ngí·san

png |Bot |[ Kap ]

ta·ngí·sang-ba·yá·wak

png |Bot
:
mataas na punongkahoy (Ficus variegata ), na may maputlang balát, malalapad ang dahong humahabà nang 10–17 sm, bilóg sa punò, at patulís ang dulo : LAPTÁY

tá·ngit

png |[ Iba ]

ta·ngí·tang

png |Bot |[ Hil Seb War ]