sole


sole (sowl)

pnr |[ Ing ]

sole (sowl)

png |[ Ing ]
3:
Zoo isda (family Soleidae ) na lapád ang katawan.

solecism (só·li·sí·sim)

png |[ Ing ]
1:
pag-kakamali sa wastong pagsasalita at pagsusulat
2:
paglabag sa kaganda-hang-asal.

so·le·dád

png |[ Esp ]
2:
pru-sisyon na nagtatampok sa Mater Dolorosa tuwing Biyernes Santo at Sabado de Glorya.

so·le·lí

png |Mus |[ Tbo ]

solemn (só·lem)

pnr |[ Ing ]

so·lém·ne

pnr |[ Esp ]
1:
banal at dakila : SOLEMN

so·lem·ni·dád

png |[ Esp ]

so·lé·no·dón

png |Zoo |[ Ing ]
:
bibihi-rang mammal (genus Solenodon ) na kumakain ng kulisap at makikíta sa Cuba.

so·lé·ras

png |Ark |[ Esp solera+s ]
:
isa sa mga magkaagapay na hanay ng ka-hoy, bakal, o kongkreto na sumusu-hay sa bigat ng sahig o kisame : DELLÉG, GILAGÍRAN, SALASÁ1 var suléras Cf GILÍLAN2