tong


tong

png |Kol
1:
salapi na nagiging bahagi ng bangkero o ng may-ari ng pasugalan : KÚLAS2
2:
anumang salapi o bagay na hinihingi ng maykapangyarihan sa tao o establisimyento nang labag sa batas
3:
[Chi] asosasyon, partido sa politika, o lihim na samahan.

to·ngá·le

png |Mus |[ Bal Kal ]

to·ngá·li

png |[ Ifu ]
:
plawtang pambibig na yarì sa kawayan at may anim na butas.

to·ngá·may

png |[ Mrw ]

tó·ngar

png |Zoo |[ ST ]
1:
áso na ginagamit sa pangangaso
2:
tawag din sa áso na wala nang silbi.

to·ngá·tong

png |Mus |[ Kal ]
:
instrumentong bumbong ng kawayan na ipinapalò sa sahig hábang pinapalò ng kanang kamay ang itaas na bahaging butás upang tumunog : TIBONGBÓNG, TÚNGTUNG

tóng-a-tóng

png |Mus |[ Tin ]
:
instrumentong binubuo ng anim na túbo ng kawayang may iba’t ibang habà, bukás ang isang dulo, tatlong tao ang humahawak, at ibinubunggo ang dulo nitóng nakasará sa isang sapád na bató.

tóng·hits

png
:
isang uri ng laro sa baraha.

tong·ká·wo

png |Zoo |[ Seb ]

tóng·lab

png |[ Ilk ]

tóng·pats

png |Kol |[ patong+s ]
:
sa wika ng korupsiyon, pagdagdag sa totoong presyo ng isang bagay upang maipansuhol.

tongs

png |[ Ing ]
:
kasangkapan na tíla gunting, ngunit walang talím, at ginagamit na pang-ipit o panghawak.

tóng·tong

png
1:
[Iby] lupon ng matatandang tagapayo sa komunidad ng mga Ibaloy
2:
Lit [Pan] salaysáy1
3:
[Mrw] bulóng1

tongue (tang)

png |Ana |[ Ing ]

tongue sole (tang sowl)

png |Zoo |[ Ing ]