top


top (tap)

png |[ Ing ]
2:
pinakamataas na punto, bahagi, o rabaw ng isang bagay
3:
pinakamataas na posisyon, ranggo, at iba pa

tó·pak

png |Kol
:
sirà ng ulo.

to·pás·yo

png |Heo |[ Esp topacio ]

to·páy·ya

png |Mus |[ Kal ]
:
pangkat ng anim na gong na magkakasunod ang lakí.

tó·paz

png |Heo |[ Ing ]
:
nanganganinag na mineral na aluminum silicate, karaniwang dilaw, at ginagamit na hiyas : TOPÁSYO

topcoat (táp·kowt)

png |[ Ing ]
2:
panlabas na pinta ng pintura, at katulad.

tó·pe

png
1:
Mek [Esp] ring o sangga sa bára o túbo, ikinakabit upang mapigil ang paggalaw, bílang pandugtong sa bahagi, at iba pa
2:

to·pék

png |Zoo |[ Pan ]

topic (tá·pik)

png |[ Ing ]
1:
paksa sa aklat, panayam, talumpati, at iba pa
2:
paksa ng pag-uusap o talakay.

topical (tó·pi·kál)

pnr |[ Ing ]

to·pi·kál, tó·pi·kál

png |[ Esp Ing topical ]
1:
hinggil sa kasalukuyang balita, usapin, at iba pa
2:
hinggil sa isang pook o bagay na lokal
3:
Med kaugnay sa o ipinapahid sa panlabas na bahagi ng katawan
4:
hinggil sa mga paksa.

tó·pil

png |[ Bon ]
:
parisukat na basket, may takip, at karaniwang ginagamit na baunan ng pagkain.

topless (táp·les)

png |[ Ing ]
1:
tao na walang pang-itaas na suot
2:
pook na maraming babae ang walang pang-itaas na suot, lalo na sa paliguan.

topless (táp·les)

pnr |[ Ing ]
1:
wala ang itaas na bahagi
2:
walang pang-itaas na suot.

topnotch (táp·nats)

pnr |[ Ing ]
:
may pinakamataas na antas o kalidad.

topnotcher (tap·ná·tser)

png |[ Ing ]
:
tao na nakakuha ng pinakamataas na marka.

tó·po

png
:
[Esp] wílik.

topographer (to·pó·gra·fér)

png |[ Ing ]

topographical (to·po·grá·fi·kál)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil sa topograpíya.

topography (to·pó·gra·fí)

png |[ Ing ]

to·po·gra·pí·ya

png |[ Esp topografía ]
1:
detalyadong paglalarawan o pagbabalangkas ng likás at artipisyal na katangian ng isang bayan, distrito, lokalidad : TOPOGRAPHY
2:
detalyadong paglalarawan, lalo na sa pamamagitan ng survey sa isang partikular na bayan, lungsod, estado, at iba pa : TOPOGRAPHY

to·pó·gra·pó

png |[ Esp topografo ]
1:
tao na may kaalaman sa topograpiya : TOPOGRAPHER
2:
tao na naglalarawan ng mga katangian sa rabaw ng isang pook o rehiyon : TOPOGRAPHER

tóp-ok

png |[ Igo ]
:
lalagyan ng pinatutuyông kahoy na nása itaas ng kalan o lutuan.

topology (to·pó·lo·dyí)

png |Mat |[ Ing ]

to·pó·lo·hí·ya

png |Mat |[ Esp ]
:
pag-aaral ng mga heometrikong katangian at ugnayan ng mga espasyong hindi naaapektuhan ng tuloy-tuloy na pagbabago ng hugis o súkat.

to·pó·ni·mí·ya

png |[ Esp ]
1:
pangalan ng pook
2:
pangalan ng pook na naglalarawan, karaniwan mula sa topograpikong katangian ng pook.

to·pó·ni·mó

png |[ Esp ]
1:
pag-aaral ng pangalan ng mga pook ng isang rehiyon
2:
Ana nomengklatura ng mga rehiyon ng katawan.

toponym (tó·po·ním)

png |[ Ing ]

toponymy (to·pó·ni·mí)

png |[ Ing ]

topping (tá·ping)

png |[ Ing ]
:
anumang nása ibabaw ng isang bagay, lalo na ang krema sa ibabaw ng isang panghimagas.

topsail drummer (táp·seyl drá·mer)

png |Zoo |[ Ing ]

top secret (táp-sí·kret)

pnr |[ Ing ]
1:
limitado sa mga awtorisadong indibidwal ang paggamit ng mga impormasyon, dokumento, at iba pa
2:
anumang bagay na ipinailalim sa ganitong pag-uuri.

topsoil (táp·soyl)

png |Heo |[ Ing ]
:
pang-ibabaw na susón ng lupa.

topspin (táp·spin)

png |[ Ing ]
:
mabilis na pag-ikot ng bola ng tennis, at iba pa, sa pamamagitan ng pagpalò nitó nang pasulong o paitaas.

topsy-turvy (táp·si tér·vi)

pnr |[ Ing ]
1:
baligtad ang pagsasaayos o kalagayan
2:
nása kalagayan ng pagiging maguló at nakalilito o pagkagulo.