tulon


tu·lón

png |[ Hil Seb War ]

tú·long

png |[ Ilk Pan Tag ]
1:
gamit, pera, o serbisyo na ibinibigay sa nangangailangan : ÁBAG, AID, AKOMODASYON3, ALÓNG, ASISTENSIYÁ, ASSIST1, ASSISTANCE, ÁYO1, AYÚDA, COURTESY3, HINÁBANG1, ÓGOP, SÁUP, SIDÓNG, TÁBANG1 Cf HELP
2:
pag·tú·long pagbibigay ng gamit, pera, serbisyo sa nangangailangan : ÁBAG, AID, ALÓNG, ASISTENSIYÁ, ASSIST1, ASSISTANCE, ÁYO1, AYÚDA, COURTESY3, HINÁBANG1, ÓGOP, SÁUP, SIDÓNG, SUYÒ3, TÁBANG1 — pnd i·tú·long, tu·lú·ngan, tu·mú·long.

tu·lòng-ba·lé·te

png |Bot |[ ST tulò+ng-baléte ]
:
mga baging na nakasabit sa punò ng Balete, na bumababa hanggang lupa.