uya


U·yá!

pdd |[ ST ]
:
bulalas ng pagmamahal na ipinantatawag sa kaibigan.

ú·ya

png |[ Esp olla ]
:
bangang makipot ang bibig Cf GÓLGORÍTA

u·yáb

png
1:
[Mag] hikáb1

u·yád

png |[ Ilk ]
:
pag-unat ng bisig o paa.

ú·yad

png
1:
kilos ng isang táong matabâ
2:
mabagal na kilos.

u·yák

png pnr |[ ST ]
:
kulang sa kailangang dami : SCARCE, SCARCITY

u·yám

png
2:
SARCASM, ÚYAW, UYÁW1 — pnd mang-ú·yam, u·ya·mín
3:
[Hil] áso na ginagamit sa pangangaso
4:

ú·yam

png |[ Bik ]

u·yám·bit

png |[ ST ]
:
pagsasabi muli sa nasabi na o pagkakatiwala muli sa ipinagkatiwala na.

ú·yan

png |[ ST ]
:
bayad o kabayaran.

ú·yang

png |[ Hil ]

u·yáng·ga

png |Bot

u·yáng·ya

png |Bot |[ Hil ]

ú·yap

png |Zoo |[ Tau ]
1:
[Seb] krill

u·ya·pós

png |Med |[ Hil Seb ]

ú·yar

png |Med |[ ST ]
:
paghilab ng tiyan ng buntis.

ú·yat

png |Bot |[ Iva Kap ]

u·yáw

png
1:
[ST] uyám1
2:
[Ilk] pintás o pamimintas.

ú·yaw

png |[ Ilk ]

u·ya·yì

png
1:
Lit Mus varyant ng oyáyi
2:
duyan ng sanggol na yarì sa yantok.