wait


wait (weyt)

pnd |[ Ing ]
:
maghintay o paghintayin.

wa·ít

png |Ana |[ Seb ]

waiter (wéy·ter)

png |[ Ing ]

waiting (wéy·ting)

png |[ Ing ]
1:
hintáy o paghihintáy
2:
alalay ng maharlika.