labi


la·bí

png
1:
[Bik Kap Hil Pan Seb Tag] tirá2-3
3:
bakás o palatandaan ng nakaraan var labî
4:
[ST] dagdag o pagdadagdag
5:
[Pan] pagiging tanyag.

la·bí

pnr |[ ST ]

la·bí

pnl |[ ST ]
:
katagang ugat ng pamilang na labíng-.

la·bì

pnd |i·la·bì, lu·ma·bì, man·la·bì
:
ilabas ang pang-ibabâng labì bílang pagpapahayag ng pagwawalang-bahala, pangungutya, at katulad.

la·bì

png
1:
Ana panlabas na bahagi ng bibig : LÁBYO, LIP, WAÍT
2:
tabí o gilid ng isang bagay.

lá·bi

png |[ Pan ]

labia (la·bí·ya)

png |Ana |[ Lat ]
:
anyong pangmaramihan ng labium, “labì”, ang panloob at panlabas na mga tiklop sa magkabilâng gilid ng puke.

labial (láb·yal)

pnr |Lgw |[ Ing ]

labia majora (la·bí·ya mad·yó·ra)

png |Ana |[ Lat ]
:
ang panlabas at mas malaking mga tiklop sa magkabilâng gilid ng puke.

labia minora (la·bí·ya mi·nó·ra)

png |Ana |[ Lat ]
:
ang panlabas at mas maliit na mga tiklop sa magkabilâng gilid ng puke : NYMPHAE

la·bi·án

png |[ ST labì+an ]
1:
malalakíng labì
2:
Zoo uri ng isdang-tabáng, ganito ang tawag dahil sa malalakí nitóng labì.

lá·bid

png
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, guhit na tatô, halos 3 sm ang lapad, kasáma ang tuwid at zigzag na linyang makikíta sa binti at hita hanggang baywang.

la·bíd-la·bíd

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng uod na lumalaki sa kahoy at maaaring kainin.

lá·big

png |[ ST ]
1:
mababàng tinig na mahinà ang tunog
2:
Bot uri ng yerba na tumutubò sa palayan.

la·bi·hang-i·sá

pnr |[ ST ]
:
súkat na may labing-isang salop.

la·bí·lab

png |[ ST ]
:
pagkalat ng apoy at pagtupok sa madaanan nitó.

la·bi·la·bì

png |Zoo |[ Pal ]

la·bí·la·bí

png |Zoo
:
alinman sa mga amphibian na walang buntot, lalo na ang family Bufonidae, tuyô at mabutlig ang balát, karaniwang nakatirá sa lupa kayâ tinatawag ding palakang-káti ngunit pumupunta sa tubig kung nangingitlog : ESKUWÉRSO, TOAD Cf PALAKÂ

la·bim·pi·tó

pnr |Mat |[ labing+pito ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng pitó : DISISIYÉTE, SEVENTEEN
2:
salita para sa bílang na 17 o XVII : DISISIYÉTE, SEVENTEEN

lá·bin

pnr pnb |[ Kap ]

la·bín·da·la·wá

pnr |Mat |[ labing+ dalawa ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng dalawa : DÓSE, TWELVE
2:
salita para sa bílang na 12 o XII : DÓSE, TWELVE

-la·bíng

pnl
:
unlaping ginagamit sa pagbuo ng mga pamilang mula labing-isa hanggang labinsiyam var labím, labín

la·bíng

png |Heo |[ ST ]
:
napakatalim na paakyat at palusong, gaya ng labíng ng bundok.

lá·bing

png |Heo |[ ST ]

la·bíng-á·nim

pnr |Mat |[ labing+ anim ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng anim : DISISÉIS, SIXTEEN
2:
salita para sa bílang na 16 o XVI : DISISÉIS, SIXTEEN

la·bíng-á·pat

pnr |Mat |[ labing+apat ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng apat : KATÓRSE, FOURTEEN
2:
salita para sa bílang na 14 o XIV : KATÓRSE, FOURTEEN

la·bíng-i·sá

pnr |Mat |[ labing+isa ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng isa : ÓNSE1, ELEVEN
2:
salita para sa bílang na 11 o XI : ÓNSE1, ELEVEN

la·bing·wa·ló

pnr |Mat |[ labing+walo ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng walo : DISIÓTSO, EIGHTEEN
2:
salita para sa bílang na 18 o XVIII : DISIÓTSO, EIGHTEEN

la·bín·li·má

pnr |Mat |[ labing+lima ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng lima : KÍNSE, FIFTEEN
2:
salita para sa bílang na 15 o XV : KÍNSE1, FIFTEEN

la·bin·si·yám

pnr |Mat |[ labing+siyam ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng siyam : DISINUWÉBE, NINETEEN
2:
salita para sa bílang na 19 o XIX : DISINUWÉBE, NINETEEN

la·bin·ta·dór

png |[ Kap Ilk Tag Esp reventadór ]
:
varyant ng rebentadór.

la·bín·tat·ló

pnr |Mat |[ labing+tatlo ]
1:
pamilang, sampu dagdagan ng tatlo : TRÉSE, THIRTEEN
2:
salita para sa bílang na 13 o XIII : TRÉSE, THIRTEEN

lá·bit

pnb |[ Ilk ]

lá·bit

png |[ ST ]
:
pagsasabit sa kamay ng isang bagay.

labium (la·bí·yum)

png |Ana |[ Lat ]
:
isa sa panloob at panlabas na tiklop sa magkabilâng gilid ng puke Cf LABIA

la·bíw

png |Bot
:
damong ilahas na lumalago pagkatapos putulin o silaban ang damong sakate Cf DAMÓNG-LIGÁW