walay


wa·láy

pnr
1:
2:
[Seb] walâ.

wá·lay

pnr |[ Ilk ]

wá·lay

png
1:
hiwálay, lalo na sa pagwawálay ng anak sa ina o ng mga sisiw sa inahin — pnr wa·láy na·wá·lay
2:
Ark [Mag Mrw] báhay1