aman


á·man

pnh |[ Pan ]

a·má·nat

png |[ Mrw ]

a·máng

png
1:
tawag sa musmos
2:
varyant ng ama
3:
[Seb] pípi1

a·ma·ngá

png |[ Ilk ]

a·máng-pa·ngú·man

png |[ amá+ng-panguman ]
:
tawag sa pangalawang asawa ng iná : MADRÁSTO, STEPFATHER

A·má·ni·ká·ble

png |Mit |[ ST ]
:
bathala ng mga mangangáso.

A·má·ni·yá·mo

png |[ Bik ]
:
Áma Námin.

a·má·nos

pnr |[ Esp a+mano+s ]
1:
sa paligsahan, nakaganti ng panalo Cf PÁTAS
2:
kung sa utang, nakabayad Cf PÁTAS

a·man·si·bá·do

pnr |[ Seb Esp amancebado ]
1:
namumúhay nang nanlalaláki o nambabae ; nangangalunya
2:
ilegal na nagsasáma ang laláki at babae.

A·mán·si·ná·ya

png |Mit |[ ST ]
:
bathala ng mga mangingisda at magdaragat.

a·mán·te

png |[ Esp ]

a·mán·te

pnr |[ Esp ]

amanuensis (a·mán·yu·én·sis)

png |[ Ing ]
1:
tagasulat ng idinidikta o tagakopya ng manuskrito
2:
katuwang na manunulat.