pipi


pi·pí

pnr
1:
Med baóg1
2:
Bot hindi pa hinog na bunga ng kamatsile.

pi·pì

png
2:
paghugis sa putik o luad.

pi·pî

png
:
babae na hindi nanga-nganak.

pi·pî

pnr
:
naging sapád at manipis dahil sa pagpikpík o pagdagan ng mabigat na bagay : PIRÁT

pí·pi

png |[ ST ]
1:
Med tao na hindi makapagsalita : AMÁNG3, APÂ3, BÚ-NGUL, BUYÓN5, MUTE, NÓNO, NGÓLA, ÚMEL
2:
paglalaba ng damit
3:
pagi-ging baog kung tao at bansot kung prutas
4:
maliit na piraso ng sabon
5:
Bot uri ng punongkahoy na may malalaking dahon tulad ng talisay.

pi·píg

png

pi·pí·kat

png |Zoo
:
maliit na talakitok.

pi·pí·kay

png |Zoo

pí·pil

pnr
:
hindi nakapagpatuloy dahil sa kakulangan ng kakayahan.

piping (páy·ping)

png |[ Ing ]

pi·pí·no

png |Bot |[ Esp pepino ]
:
baging (Cucumis sativus ) na magaspang at gumagapang, hugis itlog ang dahon na nahahati sa limang bahaging tulís ang mga dulo, dilaw ang bulaklak, at may biluhabâng bungang nakakain : CUCUMBER, KALABAGÁ, TÍMUN Cf GHERKIN

pi·pi·rá

pnr |[ War ]

pi·pís

pnr
:
pinitpit nang sapad at manipis, gaya ng ginagawâ sa yero o lata : MÎ-MÎ Cf PIPÎ

pí·pis

png |Psd
:
uri ng palakayang tíla sakag at ginagamit sa Pateros.

pi·pi·sík

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.

pi·pít

png |Zoo
1:
alinman sa ibong maliit (family Syliidae ), kumakain ng kulisap at karaniwang may huning matinis at pabago-bago ng nota : WARBLER
2:
maliit na ibon (family Nectariniidae ), makulay ang balahi-bo, may mahabàng kumukurbang tuka na ginagamit sa pagkuha ng nektar : SUNBIRD

pi·pít-a·súl

png |Zoo

pi·pít-ba·káw

png |Zoo
:
uri ng maliit na pipit (Gerygone sulphurea ) na makikíta saanmang dako ng Filipinas at may nangingibabaw na kulay maputlang dilaw.

pi·pít-gú·bat

png |Zoo
:
ibong kauri ng pipit2 (Aethopyga flagrans ), kapansin-pansin sa mapuláng-mapuláng bala-hibo sa pagitan ng lalamunan at dibdib.

pi·pít-kú·gon

png |Zoo
:
maliit na uri ng pipit1 (Cisticola exilis semirufa ) na kayumanggi ang likod na may mga guhit na itim at maaaring kalawa-nging pulá o mapusyaw na dilaw ang tiyan : PIRÓT Cf TIKTÍKRÓBONG

pi·pít-lá·ta

png |Zoo

pi·pít-ma·na·na·hì

png |Zoo |[ pipit-mang+ta+tahi ]
:
ibon (Orthotomus cucullatus derbianus ), mahabà at nakatayô ang buntot, at mahabà ang pakpak at tuka : DÍDIT, TAILORBIRD

pi·pít-ma·yá·man

png |Zoo |[ pipít-ma+yáman ]
:
ibong kauri ng pipít2 (Nectarinia Sperata ), morado ang gawing lalamunan at leeg ngunit may mga kulay na lungtian, dalandan, at pulá sa iba’t ibang bahagi ng kata-wan : SIYÉTE KOLÓRES2, TAMSÍ-NGA-PULÁ

pi·pít-mó·tas

png |Zoo
:
maliit na ibon (family Paridae, Parus amabilis ), dilaw ang katawan, may mga bátik na putî, abuhin, at itim ang buntot, at maitim na maitim ang buong ulo at leeg : BORIRINGÓN, PALAWAN TIT

pi·pít-pá·rang

png |Zoo

pi·pít-pu·sò

png |Zoo
1:
ibong kauri ng pipit2 (Nectarinia jugularis ) na may kulay olibang balahibo sa itaas na bahagi ng katawan at kulay dilaw sa iba pang bahagi ng katawan, karaniwang makikíta sa niyugan, bakawan, at halamanan : PIPÍT-PÁRANG, TAMSÍ
2:
pinakamaliit na pipit2 sa Filipinas (Aethopyga shelleyi ), maikli ang nakakurbang tukâ, dilawan ang katawan, ngunit may mga bahaging pulá o bughaw.

pi·pit·sú·gin

pnr
1:
mahinàng uri
2:
madalîng málamangán.