an-an


an-án

png |Med
:
sakít sa balát na namumutî minsan at namamalikaskas, karaniwang tumutubò sa mukha : ÁP-AP, KAMÁNAW var anán

á·nan

png |Bot |[ Hil Mnb ]

a·na·nág·sing

png |Zoo |[ Seb ]

a·na·nák·yod

png |Zoo |[ Seb ]

a·na·nap·lá

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy.

a·náng

pnb
:
asalitâng binubuo ng malaunlaping bna may katuturang “sabi,” at ng pantukoy na pambalanang nang, sa kaukulang paari at pang isahan, at nangangahulugang “sabi ng ” Cf ÁNI, ÁNILÁ, ÁNITÓ, ÁNIYÁ, ÁNIYÓ

a·náng-ang

png |[ Ilk ]
1:
tahol ng áso na bagong panganak
2:
ungol ng áso kapag sinipa o hinagupit.

a·náng·ka

png |Bot |[ Ilk ]

Ananias (a·nán·yas)

png |[ Ing Heb ]
:
sa Bibliya, namatáy dahil sa pagsisinungaling kay San Pedro.

a·ná·no

png |Bot |[ War ]