anda


án·da

pnb |[ Mrw ]

an·da·dá·si

png |Bot

an·da·dé·ras

png |[ Esp ]
:
anumang pantulong sa paglakad ng isang pilay.

an·da·dór

png |[ Esp ]
:
pabilog na balangkas, ginagamit na gabáy ng batàng nagsisimulang lumakad : WALKER2

án·dak

pnd |an·dá·kan, mag-án·dak |[ Hil ]
:
magyabang nang labis : HÁGAK, HÁNDAK

an·dál

pnd |an·da·lán, an·da·lín, i·an·dál, u·man·dál
:
sumiksik, makipag-agawan, o makipagtulakan.

an·dám

png
2:
kakayahang mabatid ang magaganap sa hinaharap Cf SAGIMSÍM
3:
[ST] lubos na paggunita sa isang bagay : ANGPÁ

an·dám

pnr |[ Bik Seb War ]

án·dam

pnr
1:
[Kap] hirám
2:
[Bik Seb War] handâ.

an·dám·yo

png |Ark |[ Esp andamio ]
1:
pansamantalang estruktura na nagsisilbing salalayan ng mga manggagawa kung nagtatrabaho sa mataas na bahagi ng gusali : PÁLAPÁLA1
2:
tabla o kahawig na ginagamit na tulay : PÁLAPÁLA1

án·dan

png |[ Ilk ]
:
tulay na yarì sa kahoy.

an·dá·na

png |[ Bik Esp Hil Seb ]
1:
hatì o partisyong inayos nang sunod-sunod na pataas, gaya sa aparador o eskaparate Cf SÁRAY
2:
salansan ng kopra
3:
Ark palapag ng gusali.

an·dán·te

png |Mus |[ Ing ]
:
piyesa o kompás na bahagyang mabagal ang daloy.

an·dan·tí·no

png |Mus |[ Ita ]
:
piyesa o kompás na higit na mabilis kaysa andante.

an·dáp

png
1:
[Bik Ilk Pan Tag] liwanag na malamlam, kukurap-kurap o patay-sindi Cf KURÁP, KISAP, KUTÍTAP — pnd mag-an·dáp, u·man·dáp
2:
[ST] pagkuráp ng mga matá.

an·dáp

pnr |[ Bik Ilk Pan Tag ]

an·dár

png |[ Esp ]
2:
takbo ng isang mákiná, sasakyan, o aparato
3:
Kom pag-unlad o pagsulong ng isang negosyo — pnd mag·pa·an·dár, pa·an·da·rín, u·man·dár.

an·da·rá·yan

png |Bot

án·das

png |[ Esp ]
:
pinalamutian at may baras na platapormang pinaglalagyan ng imahen ng santo, at pinapasan kung prusisyon : KALANDÁ1

an·dá·taw

png |[ Mar ]
:
líbot1-2 o pag-lilibot.