anim


á·nim

pnr |Mat
1:
pamilang na katumbas ng dalawang tatlo ; kalahati ng dosena : INNÉM, SEIS, SIX, UNÓM
2:
salitang bílang para sa 6 o VI : INNÉM, SEIS, SIX, UNÓM
3:
katipunán ng ganito karaming tao, bagay, at iba pa : INNÉM, SEIS, SIX, UNÓM

á·ni·má

png |[ Ing Esp ]
1:
panloob na katauhan
2:
Sik termino ni Carl Jung sa malababaeng bahagi ng katauhan ng lalaki
3:
kaluluwá1 — pnd a·ni·ma·hán, a·ni·ma·hín, mag-á·ni·má.

a·ni·mad·ber·si·yón

png |[ Esp animadversión ]

a·ni·má·do

pnr |[ Esp ]
:
may búhay ; masiglá Cf BÍBO

a·ni·ma·dór

png |[ Esp ]
1:
tao na nagdudulot ng sigla at aliw
2:
Sin artist na gumagawâ ng animation.

a·ni·mál

png |[ Esp ]
1:
3:
Alp tao na masamâ ang kilos, salita, o ugali.

a·ni·más

png |[ Esp ]
:
pagtugtog ng kampana sa dapithapon Cf AGÚNYAS, ORASYÓN

a·ni·mas·yón

png |[ Esp animación ]

animate (án·i·méyt)

pnr |[ Ing ]

animate (án·i·méyt)

pnd |[ Ing ]
1:
bigyan ng búhay ; pasiglahin
2:
bigyan ng inspirasyon

animated cartoon (á·ni·méy·tid kar·tún)

png |[ Ing ]
:
pelikulang ginawâ sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan sa serye ng mga drowing na nagpapakíta ng pagsulong ng aksiyon ng pelikula.

animation (án·i·méy·syon)

png |[ Ing ]
1:
pagiging masigla : ANIMASYÓN
2:
pagiging buháy : ANIMASYÓN
3:
Sin pagsasapelikula ng magkakasunod na guhit ng larawan o mga pigura upang makalikha ng ilusyon ng galaw : ANIMASYÓN

animism (á·ni·mí·sem)

png |[ Ing ]

a·ni·mís·mo

png |[ Esp ]
1:
paniniwala sa kaluluwa o espiritu, na hiwalay sa materyal na bagay : ANIMISM, ANÍTO3
2:
paniniwalang may kaluluwa ang mga haláman, bagay, at natural na pangyayari : ANIMISM, ANÍTO3
3:
paniniwala sa supernatural na kapangyarihang nagsasaayos at nagpapagalaw sa materyal na daigdig : ANIMISM, ANÍTO3

á·nim·na·pû

pnr |Mat |[ anim+na+po ]
:
kardinal na bílang na katumbas ng anim na sampu : SESÉNTA, SIXTY

á·ni·mó

png |[ Esp ]
3:
kaloóban o hindi mabaling kagustuhan
4:
tatág at tíbay.

á·ni·mó

pnr pnd |mag-á·ni·mó |[ Esp ]