arbol


ár·bol

png |[ Esp ]
4:
Ntk pálo1
5:

ar·bo·lán·te

png |Ark |[ Esp ]
1:
uri ng arko na nagdudulot ng papalabas at papababâng lakas sa isang kontrapuwerte : FLYING BUTTRESS
2:
estruktura o palamuting pilipít ang hugis, karaniwang isinasáma bílang suporta sa mga retablo at katulad : ALÉTA2, ÁRKO BOTARÉTE

arbol del fuego (ar·ból del fu·wé·go)

png |Bot |[ Esp ]