panal


pa·nál

png |Zoo |[ Ilk ]
:
tarát san diego.

pá·nal

png |Zoo |[ Esp ]

pa·na·là

png |[ pang+salà ]
:
varyant ng pansalà.

pa·na·lâ

png |[ ST pang+talâ ]
:
varyant ng pantalâ.

pa·na·la·gá·dan

png |[ Mrw ]
1:
bande-hadong gawâ sa tanso
2:
Agr mala-king lusóng na gawâ sa kahoy at may hawakang pinalamutian.

pa·na·lá·gan

png |Kar |[ Bik ]

pa·na·lá·kay

png |[ pang+salakay ]
:
varyant ng pansalakay.

pa·na·la·mi·nán

pnd |[ pang+salamin +an ]
1:
gamitin ang salamin para tingnan ang sarili
2:
gayahin bílang modelo.

pa·na·lan·dák

pnr |[ ST ]
:
magulo ang buhok.

pa·na·láng

png |[ ST pang+salang ]
:
pagpapainit ng sarili sa tabi ng apoy.

pa·na·lá·ngin

png |[ pang+dalangin ]

pá·na·la·ngí·nan

png |[ pang+ panala-ngin+an ]
:
pook na ginagamit bílang dambana o altar.

pa·na·la·ták

png |[ ST ]
:
pagsipol há-bang nag-araro.

pa·na·la·yá·pen

png |Bot |[ Ilk ]

pa·nál·gan

png
1:
Ark [Hil] palapag ng gusali o bahay
2:
Kar [Bik] bara-kilan.

pa·na·lì

png |[ pang+tali ]
1:
lapát na ka-wayan na pantali
2:
anumang gamit sa pagtatali.

pa·ná·li

png |[ ST ]
:
pagtindig ng buhok dahil sa tákot.

pa·ná·lig

png |[ pang+panalig ]
:
tiwalà2 var pananalig — pnd ma·ná·lig, pa·na· lí·gan.

pa·na·lí·kop

png |Psd
:
talakop na panghuli ng tulingan.

pa·na·lik·sík

|[ pang+saliksik ]
:
varyant ng pansaliksik.

pá·na·lík·sí·kan

png |[ pang+saliksik +an ]
:
pook tulad ng aklatan na maaaring puntahan para sa saliksik.

pa·na·lí·ma

png |[ ST pang+talima ]
:
pagsunod nang buong ingat sa ipinag-uutos.

pa·na·ling·ha·gà

png |Lit |[ pang+ talinghaga ]
:
paraan ng paggamit ng talinghagâ o tayutay var panana-linghagà

pa·ná·lip

png |[ ST ]
:
punyal na ginaga-mit sa pagputol ng bunga.

pa·na·lí·pod

png |[ Hil ]

pa·na·li·tâ

png |[ pang+salita ]
2:
paraan ng pagbigkas o paggamit ng mga salita : SPEECH1 var pananalitâ

pa·na·lí·tik

png |[ Mag ]

pa·na·ló

png |[ pang+saló ]
1:
anumang ginagamit sa pagsaló gaya ng glab sa beysbol
2:
anumang ginagamit para hindi mahulog ang isang bagay
3:
sisidlan na ginagamit sa pagsaló sa anumang tumutulo o bumabagsak na bagay var pansaló

pa·ná·lo

png |[ pang+talo ]
1:
tagumpay o pagwawagi sa laro, paligsahan, sugal, at iba pa : GAIN4, WIN Cf TAMA3
2:
salaping natamo sa naturang pag-wawagi, lalo na sa sugal : GAIN4, SÁMBUT, WINNING Cf TAMA3
3:
ang nag-wagi : NANGGANA, WINNER — pnd i·pa· ná·lo, pa·na·lú·nin.

pa·ná·lod

png |[ Bik Hil ]

pa·ná·lok

png |[ pang+salok ]
:
kasang-kapang ginagamit para isalok ang tubig var pansalok

pa·na·lóp

png |[ pan+salop ]
:
salop o katulad ng salop na sisidlan ng tat-long litro var pansalop

pa·ná·lop

png |[ pang+talop ]
:
kutsilyo o katulad na ginagamit para alisan ng balát ang prutas at lámang-ugat var pantalóp

pa·na·lú·han

png |Kol |[ panalo+han ]
:
ang salapi o premyo na tinanggap sa isang timpalak var panalunan

pa·na·lú·nan

|[ panalo+han ]
:
varyant ng panaluhan.

pa·na·lú·tog

png |Tro |[ Hil ]
:
ritwal upang mailayo ang kabahayan sa masasamâng espiritu.