bangkit


bang·kít

png
1:
panghikayat sa kasamaan Cf SULSÓL, TUKSÓ, UDYÓK
2:
Kem [Tau] ápog.

bang·kí·to

png |[ Pan War ]
:
upúang walang sandalan o dantayan, karaniwang para sa iisang tao, at may tatlo o apat na paa : STOOL1, TABORÉTE Cf BANGKÍLYO