saman


sa·mán

png |[ ST ]

sá·man

png |[ ST ]
:
muling paglalagay o paghuhulip ng nipa sa bubong.

sá·mang

png |[ Ilk ]
:
aparador na nakakabit sa dingding.

sa·mâ-ng-loób

png
:
hindi kanais-nais na pakiramdam laban sa isang tao o pangkatin bunga ng alitan, hinanakit, salungat na palagay, at katulad, karaniwang kinikimkim o inililihim.

sa·máng-pá·lad

png |[ samâ+ng-palad ]
:
karanasan o pangyayaring nagdudulot ng kapahamakan : KASAMAÁNG-PALAD, MISFORTUNE

sa·mán·sa·mán

png |Med
:
singáw sa rabaw ng dila.

sa·man·tá·la

pnb |[ Kap Tag ]
:
sa loob ng namagitang panahon o kasabay na pagkakataon : ENTRETÁNTO, GONÁGONÁ, HÁBANG1, ÍNTERÍM, LÉGAN, MÁNTA, MEANWHILE, MÚNA2, NGÓMON, SÁMTANG, WHILE Cf PANSAMANTALÁ

sa·mán·ta·lá

pnd |mag·sa·man·ta·lá, sa·man·ta·la·hín
1:
gamitin o huwag sayangin ang pagkakataon o panahon
2:
magmalabis sa paggamit ng pagkakataon.