lama


la·mà

png |[ ST ]
1:
ang sobra o natira sa paghahati
2:
pagtataksil sa kaibigan o sa kaaway.

la·mâ

png |[ Seb ]

lá·ma

png |[ Ing ]
:
pari o monghe sa Budhismo ng Tibet.

lá·ma

pnd |lu·má·ma, mag·lá·ma |Agr |[ Hil ]
:
magbungkal ng madamong kapatagan sa unang pagkakataon.

lá·mad

png |Bio |[ Bik Kap Tag ]
1:
estrukturang tulad ng kumot, malambot, at nagsisilbing hanggahan, hati, o panloob na rabaw sa organismo : BALAMBÁNG1, HÓLBO, LABÉNGLABÉNG, MEMBRANE
2:
malambot at manipis na balát at iba pang katulad na estrukturang manipis : BALAMBÁNG1, HÓLBO, LABÉNGLABÉNG, MEMBRANE

la·ma·dâ

pnr |[ Hil ]
:
mahusay magsalita.

la·mad·yà

png |[ War ]
:
biro na nakasasakít.

la·mág

pnd |i·la·mág, la·ma·gín, lu·ma·mág |[ Bik ]
:
sundan ; habulin ; ituloy.

lám-ag

pnd |lu·mám-ag, mag·lám-ag |[ Hil ]
:
humingi ng maraming pabor.

la·ma·gà

png |[ Bik ]

la·mák

pnd |i·la·mák, la·ma·kín, lu· ma·mák |[ Bik ]
2:
patagin o pantayin.

la·mák

png |[ ST ]
1:
pagkakalat o paglalatag sa lupa, katulad ng paglalatag ng damo kapag may pagdiriwang
2:
paghahati-hati sa pagkain upang ilagay sa mga plato
3:
kaugnay ng sinundang kahulugan at sa diwang matalinghaga, kasaganaan.

lá·mak

png |[ ST ]
:
mga platitong ginagamit para sa mga handaan sa libing o lamay.

la·mán

png
1:
Bio [Bik Kap Pan Tag] malambot na substance ng hayop o katawan ng tao, kasáma ang masel at taba : FLESH1
2:
Zoo karne
3:
[Kap Tag] nilalamán1
4:
labis na paghahangad sa kamunduhan.

la·mán as·búk

png |Lit |[ Kap ]

la·mán·bá·yan

png |[ ST lamán+ bayan ]
:
mga pag-aaring materyal sa mundo.

la·mán·dá·gat

png |[ lamán+dagat ]
:
anumang bagay o nilaláng na nagmula at nilikha sa dagat, gaya ng damong-dagat, isda, sigay, at iba pa.

la·máng

png |[ Kap Tag ]
:
kahigtan sa anumang bagay o paraan ; nakahihigit : AGWÁT3, BENTÁHA, KAGALÍNGAN2, UNGÓS2 — pnd la·ma·ngán, lu·ma·máng.

Lam-áng

png |Mit |[ Ilk ]
:
bayani sa epikong Biag ni Lam-ang, na muling nabúhay matapos kainin ng berkakan.

lá·mang

pnr pnb |[ Bik Hil Iba Seb Tag War ]
1:
nag-iisa ; solo, hal “Ako lámang ang naglilinis.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
2:
tangi, hal “Paninigarilyo lámang ang bisyo niya.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
3:
bugtong ; kaisa-isa, hal “Siya lámang ang aming anak.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
4:
katatapos mangyari, hal “Nakíta ko lámang siya kanina.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ var láang, lang

lá·mang

pnt |[ Bik Hil Iba Seb Tag War ]
:
ngunit ; subalit, hal “Pumunta ako sa ospital, lámang ay nakaalis na sila.” var láang, lang

la·má·ngan

png |[ lamáng+an ]
:
gawaing pagsasamantala o panlalamáng sa kapuwa.

la·máng-í·sip

png |[ laman+ng-isip ]
1:
nasasaisip o iniisip ng isang tao
2:
taglay na karunungan ng isang tao.

la·máng-u·gát

png |Bot |[ laman+na+ugat ]
:
bunga ng mga halámang-ugat na nakukuha sa ilalim ng lupa gaya ng kamote, gabe, ube, at iba pa : LAMÁNLUPÀ1, ROOT CROP

la·mán·ká·ti

png |[ ST laman+káti ]
:
lahat ng uri ng karne.

la·mán·lo·ób

png |Bio |[ laman+loob ]
:
mga organ na nása loob ng kata-wan gaya ng bituka, puso, bagà, at iba pa : BÍSERÁ, MENUDÉNSIYÁ, RAKÍPA, VISCERA

la·mán·lu·pà

png |[ laman+lupa ]
2:
Mit duwende at iba pang nilaláng na nakatira sa ilalim ng lupa.

la·má·no

png |[ War Esp la mano ]

la·mán·ti·yán

png |[ laman+tiyan ]
:
anumang bagay na maaaring kainin at makabusog.

lá·mar

png |[ ST ]
:
malapot na katas o bulâ ng nalulusaw na bagay.

la·más

pnr |[ ST ]
:
marumi, karaniwang ginagamit para sa maruming sa-naw.

lá·mas

png
1:
[Kap Tag] pagpisa o pagdurog sa isang bagay sa pamamagitan ng kamay Cf LAMÚSAK, LAMÚTAK, LAPÍROT, LUTÁD1 — pnd la·má·sin, lu·má·mas, mag·lá·mas
2:
labanang mano-mano ; labanang walang sandata

la·ma·sán

png |[ lamas+an ]
1:
súpot na gawa sa telang ginagamit na salaan ng lutông gawgaw
2:
pook o kasangkapan para sa paglalamas.

lá·mat

png
1:
[Kap Pan Tag] anumang marka na pinagsisimulan ng pagkabiyak : AÁK, BITÁK, BALANÂ3, BÉTTAK, CLEAVAGE2, CRACK, FLAW2, FRACTURE1, GÁRAT, GUTÁK, HÚLAS5, LÍMAT, LIKÎ, LITÁK, LUTÁK, RÁMAT2, SÁYSAY
2:
[Seb] bighanì1

la·máw

png |Heo |[ Bik ]
:
sapà na punô ng putik.

la·máw

pnd |i·la·máw, mag·la·máw
:
kumain ng búko na may asukal.

lám-aw

png |[ War ]

lá·maw

pnd |i·lá·maw, la·má·win, lu·má·maw |[ Bik ]
:
makatulog nang lagpas sa takdang panahon.

lá·may

png |[ Iba Ilk Pan Tag ]
1:
pa·lá·may magdamag na pagbabantay sa tao na nakaburol : BELÁR, VIGIL1, WAKE1
2:
paggawa o pagtatrabaho sa gabi Cf OVERTIME — pnd la·má·yin, mag·lá·may.

la·ma·yán

png
1:
pook na pinaglalamayan o ang panahon para dito
2:
Zoo alinman sa mga isdang-alat o isdang-tabang (family Serranidae at Centrarchidae ) na matinik ang palikpik.

la·má·yan

png |Zoo
:
uri ng asuhos (fa-mily Kuhliidae ).