bato


ba·tó

png |[ Akl Bik Hil Ilk Seb Tag War ]
1:
Heo matigas na substance at binubuo ng mineral : DALÍPI, GAPÔ2, PIYÉDRA, ROKÁ, STONE, VATÓ var vató
3:
[Hil Pan Seb Tag War] tampok sa hiyás, gaya ng diyamante, brilyánte, rubí, at katulad
4:
Ana rinyón ; bató sa rinyon var batô
6:
Kol shabu
7:
anumang may kalidad ng bató — pnd ba·tu·hín, bu·ma·tó, mag·ba·tó.

ba·tó

pnr
1:
matigas at matibay
2:
walang damdamin.

ba·tò

png |pa·ma·tò |[ Mrw Tag ]
:
bagay na pantíra sa larong gaya ng tatsing, tumbang preso, at katulad.

ba·tô

png |Ana |[ ST ]
:
varyant ng bató4

bá·to-bá·to

png |[ ST ]
:
bagay na pantimbang o mga piraso ng basahan na isinasabit.

ba·to-bu·sí·lak

png |[ Hil bato+busilak ]

ba·tód

pnr |[ War ]

bá·tod

png |Zoo |[ Akl ]

ba·tóg

png

bá·tog

png
1:
[Hil] búrok1
2:
[ST] pagiging manhid
3:
[ST] pagsanib ng espiritu sa katolona.

ba·tók

png |[ ST ]

ba·tók

pnr |[ Hil ]
:
nasúnog dahil sa labis na pagkakaluto.

bá·tok

png
1:
Ana [Tag War] bahaging likod ng ulo : KALOGÓR, LÚANG, NAPE, PILIPÓT, PÚNGAY2, TANGKUGÒ, TOLTÓL, TÚNDUN
2:
[ST] karuwagán o tákot na nararamdaman ng táong nása panganib.

bá·tok

pnd |ba·tú·kan, mam·bá·tok
:
tampalin o hampasin sa likod ng ulo.

ba·to·ka·lín

png |Bot |[ ST ]
:
punongkahoy na mainam na gawing bangka.

bá·tol

pnd |ba·tú·lan, i·bá·tol, mag·bá·tol |[ ST ]
:
sumagot nang pagalít o pahiyaw.

bá·tol

png |Zoo |[ Seb ]

ba·to·li·néw

png |Bot |[ Pan ]

ba·tón

png
1:
[Ing Fre] manipis na patpat, ginagamit ng tagakompás sa pagmamando ng orkestra, koro, at katulad : BÓTONG3, WAND
2:
[Ing Fre] sa karerang relay, maikling patpat o túbo na dinadalá at ipinapása ng mga mananakbo : BÓTONG3
3:
[Ing Fre] mahabàng patpat na dinadalá at pinaiikot ng bastonera o tambol-mayor : BÓTONG3
4:
[Ing Fre] baston ng isang pinunò o awtoridad : BÓTONG3
5:
[Ing Fre] batutà : BÓTONG3
6:
[War] sagót1

bá·tong

png |Bot |[ Seb ]

ba·tóng-á·pog

png |Heo |[ bato+na apog ]
:
batóng banlik na binubuo ng calcium carbonate na nabubuo sa pa-mamagitan ng mga kalansay ng mga maliliit na organismo sa dagat at korales : LIMESTONE

ba·tóng-bá·kal

png |Heo |[ bató+na bakal ]
:
uri ng batóng may subó o nasusubuhan.

ba·tóng-bu·háy

png |Heo |[ bató+na buhay ]
:
maputî at matigas na batóng kahawig ng marmol at sinasabing lumalaki var batumbuhay

ba·tóng-da·líg

png |Heo |[ ST bató+na dalíg ]
:
bató na malapad at manipis.

ba·tóng-da·pí

png |Heo |[ bató+na dapí ]
:
bató na maputî at matigas.

ba·tóng-ha·sa·án

png |[ bató+na hasa+an ]
:
bató na pinaghahasaan ng mga kasangkapang may talim, gaya ng kutsilyo o kampit.

ba·tóng-ka·wá·yan

png |[ bató+na kawayan ]

ba·tó·ngo

png |[ ST ]
:
pagngatngat ng tangà sa damit o ang damit na sinirà ng tangà.

ba·tóng-páng·hí·lod

png |Heo |[ bató+ na pang+hilod ]
:
bató na ginagamit na pangkuskos sa katawan kung naliligo upang maalis ang libag Cf PÓMES

ba·tóng-ping·kí·an

png |[ bato+na pingki+an ]
:
bató na pinagkikiskis at ginagamit sa pagpapaapoy.

ba·tóng-sil·yár

png |Heo |[ Tag bató+ na Esp sillar ]

ba·tóng-si·nan·tá·nan

png |[ ST bató+ na sinantanan ]
:
metal na bató na ginagamit sa timbangan.

ba·tóng-sor·lán

png |[ ST bató+na sorlan ]
:
batóng pulunan ng sinulid.

ba·tóng-ú·ling

png |Heo |[ bató+na uling ]
:
maitim na batóng nahuhukay sa lupa at ginagawâng panggatong.

ba·tóng-u·ri·án

png |[ bató+na uri+ an ]
:
bató na pinagkikiskisan ng ginto upang matiyak ang tunay na uri nitó : URIÁN1

ba·tó-sa-rin·yón

png |Med
:
tining ng ihing tumigas at humahadlang sa panubigan : KIDNEY STONES

ba·tó·tok

png |Zoo
1:
maliit at punggok na loro (Bolbopsittacus lunulatus ) na may lungti at dilaw na kulay : BUBÚTOK, GUAIABERO
2:
[Seb] matsíng.

ba·tó·toy

png
1:
Zoo lamandagat (Arca antiquata ) na karaniwang matatagpuan sa mababatóng bahagi ng dagat
2:
tawag sa batàng paslit.