bayu


bá·yu

png |Bot |[ Agt ]

ba·yú·bay

png
:
págkakabítin ng bangkay o katawan ng isang tao — pnr na·ka·ba·yú·bay.

ba·yu·bò

png
1:
tábing na gawâ sa sawali o kahoy na nabubuhat at natitiklop ; pansamantalang ding-ding sa silid : PÁBYON, SALÁNIB, TAMBÍL1
2:
sari-saring pagkakalála sa yantok o baging na ginagamit na palamuti
3:
pagbubungkal o pagtatapon sa punò ng mga haláman sa pamamagitan ng kamay o kasangkapan.

ba·yú·bo

png |[ ST ]
:
pagtatabon ng lupa sa palumpong, yerba, letsugas, at katulad.

ba·yu·bók

png |Zoo |[ Bik ]
:
maliit na daga.

ba·yud·bód

png |[ ST ]
:
lagas na dahon na ikinakalat at itinatabon sa lupa var bayorbór

ba·yúd·bod

png |Zoo
:
maliit na kabibe, halos gamunggo ang lakí, at nakikíta sa tubig-alat o tabáng.

ba·yúg

pnr |[ Tau ]
:
malambot at mahinà, karaniwan sa mga kilos babae o baklâ.

ba·yú·gan

png |[ Bik ]

ba·yú·gin

png
1:
[Kap Tag] laláking duwag at karaniwang sinasabing nakadamit pambabae o nakasáya
2:
Bot palay o mais na hindi nagbunga nang husto
3:
Bot uri ng kawayan na maliit ngunit malamán ang bum-bong : BAYÓG3, BÓTONG2, KULÁTAY1, MARURÚGI, PÍSIG Cf BUKÁWE

ba·yú·gin

pnr |[ ST ]

ba·yú·go

png
1:
Ana sapád at gumagalaw na butó sa ibabaw ng tuhod : KNEECAP1, PATELLA
2:
Bot maliit na punongkahoy na may bungang maliliit, berde, at bilog
3:
Bot [Hil Seb Tag War] butó ng gugò.

bá·yú·han

png |[ bayo+han ]

ba·yú·kan

png |Bot

ba·yuk·bók

png
1:
[Kap Tag] bupánda na itinatalì sa ilalim ng babà
2:
Zoo [Bik] bubuwít.

ba·yú·kon

png |Bot

ba·yú·koy

png |Zoo |[ Hil ]
:
uri ng maliit na crustacean na kulay kape at mahilig maghukay ng lupa.

ba·yuk·yók

pnr |[ Kap Tag ]

ba·yum·bóng

png
1:
silindrikong sisidlan na pinaglalagyan ng isang uri ng espesyal na sombrero o pagkain
2:
silindrikong sisidlan na pinaglalagakan ng mga mapa, dokumento, sertipiko, at katulad na hindi maaaring itupi.

ba·yú·ngaw

png |Zoo |[ Bik ]

ba·yú·no

png |Bot |[ Seb ]

ba·yú·ok

png |Med |[ Seb ]

ba·yú·os

png |[ Seb ]

ba·yú·ot

png |[ Ilk ]

ba·yú·ot

pnr
:
gusót o binilot sa daliri at palad var biyúot

ba·yú·tok

png
:
paghila sa dulo ng sanga ng punongkahoy upang makuha ang bunga o anumang nása sanga.